Datum pondělí 25.5.2009 Čas 22:45
Datum GMT pondělí 25.5.2009 Čas GMT 21:45
Zeměpisná šířka 50°05' Zeměpisná délka 14°25'
Místo narození Praha Pohlaví Žena
Systém domů Placidus Juliánský den 2454977.4069
Pozice planet
Planeta Délka Šířka Změna Znamení Dům
Slunce - Slunce 4°48' +0°00' +0.960 blizenci - blíženci 4
Mesic - Měsíc 24°16' +3°08' - blizenci - blíženci 5
Merkur - Merkur 23°48' -2°52' -0.321 byk - býk 4
Venuse - Venuše 19°28' -1°42' +0.872 skopec - skopec 3
Mars - Mars 25°31' -1°00' +0.753 skopec - skopec 3
Jupiter - Jupiter 26°22' -0°47' +0.061 vodnar - vodnář 1
Saturn - Saturn 14°58' +2°08' +0.016 panna - panna 8
Uran - Uran 26°06' -0°45' +0.027 ryby - ryby 2
Neptun - Neptun 26°30' -0°23' +0.001 vodnar - vodnář 1
Pluto - Pluto 2°45' +5°53' -0.022 kozoroh - kozoroh 12
Uzel - Uzel 3°17' +0°00' -0.052 vodnar - vodnář 1
Dům Úhel Znamení
1 13°15' kozoroh kozoroh
2 4°45' ryby ryby
3 18°59' skopec skopec
4 16°59' býk byk
5 7°00' blíženci blizenci
6 24°21' blíženci blizenci
7 13°15' rak rak
8 4°45' panna panna
9 18°59' váhy vahy
10 16°59' štír stir
11 7°00' střelec strelec
12 24°21' střelec strelec
Tabulka aspektů planet
Mesic                       
Merkur                       
Venuse                       
Mars  sextil 58°45', ε=1°15'                    
Jupiter  trigon 117°54', ε=2°06' kvadrat 87°27', ε=2°33'   sextil 59°09', ε=0°51'              
Saturn                       
Uran  kvadrat 88°10', ε=1°50' sextil 57°43', ε=2°17'                  
Neptun  trigon 117°46', ε=2°14' kvadrat 87°19', ε=2°41'   sextil 59°01', ε=0°59' konjunkce 0°08', ε=0°08'            
Pluto                       
Uzeltrigon 121°31', ε=1°31'                      
ASZ            trigon 118°17', ε=1°43'          
MC                       
  Slunce Mesic Merkur Venuse Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Uzel ASZ
Stav planet
Slunce Slunce 4
Mesic Měsíc 7
Merkur Merkur 4
Venuse Venuševe zničení-8
Mars Marsvládne8
Jupiter Jupiter 5
Saturn Saturn -1
Uran Uran 3
Neptun Neptun 5
Pluto Plutov povýšení-4
Uzel Uzel 5
Zvěrokruh
Zvěrokruh

Slunce v blížencích

ZÁKLADNÍ ORIENTACE: Intelektuálnost. Nestálost. Nekonformnost.
MOTTO: Já myslím.
VĚDOMÝ CÍL: Navazování vztahů.
SILNÝ SMYSL PRO: Všímavost.
VLOHY PRO: Komunikování. Improvizaci. Napodobování. Vynalézavost. Uvažování. Studium.
POVAHA: Přizpůsobivá. Živá. Experimentující. Zkoumavá. Veselá. Nedůsledná.
POTŘEBA ROZVÍJET: Soustředění. Schopnost naslouchat, relaxovat a organizovat. Sympatie.
Blíženci mají rychlé myšlení a rychle i jednají. Mají-li být kontakty pro zrozence smysluplné, potřebuje slova a ideové konstrukce. Řeč je pro něho významná, slouží mu však pouze jako rámec pro jeho aktivity. Výřečnost je pozitivní vlastností zrozence. Neměl by však proto zapomínat, jakou škodu může způsobit nedovede-li udržet jazyk na uzdě. Touží po vědění. Dokáže se usilovně učit. Vzdělání je pro něho od samého počátku důležité. Nejlépe se cítí, má-li více oblastí zájmu. Nejdou-li věci tak jak si přeje, podléhá depresím. V obtížných situacích jenom zřídkakdy ztrácí přehled a jeho vynalézavost odhaluje stále nové možnosti řešení. Ideje a nápady mu nikdy nechybí. Těší se velké oblibě především proto, že dokáže udržovat brilantní zábavu, je družný a má jemnocit. Nerad se váže na určité místo nebo osobu. Je nekonformní. Pěstuje se svoje jinobytí a chce se lišit od svého okolí. Vzpírá se proti všemu stereotypnímu. Svoji individualitu si nedá nikdy nikým vzít. Nikdy nepodnikne nic jenom proto, že si to někdo přeje nebo proto, že to vyžaduje nějaká konvence.

Měsíc v blížencích

OSOBNOST: Proměnlivá a přizpůsobivá. Prozíravá. Neklidná. Hledající stále nové. Nevtíravá.
SCHOPNOSTI: Pozorovat. Napodobovat. Dospět k sebevyjádření.
CÍTĚNÍ: Povrchní. Roztroušené.
INSTINKT, PŘEDSTAVIVOST: Proměnlivé.
Pocity zrozence jsou spíše nestálé. Má spoustu nápadů a rychle chápe. Příliš mnoho mluví, často až do omrzení posluchačů. Dokáže se nadchnout pro spoustu nápadů a idejí. Nadšení ho však brzy opustí. Příliš se rozptyluje. Své pocity podrobuje důkladné racionální analýze.

Merkur v býku

MYŠLENÍ: Praktické. Vše zvažuje. Nemotorné. Dobře trénované, konstruktivní, rozhodné, umíněné.
METODA VYJADŘOVÁNÍ: Konvenční. Dogmatická. Často se opakuje. Pomalá. Rozvážlivá. Diplomatická.
ADAPTABILITA: Přísně limitovaná.
VNÍMÁNÍ: Pomalé. Intuitivní. Nesmazatelně registrující.
POSTRÁDÁ: Inspiraci. Pružnost. Mnohostrannost.
Myšlení a rozhodování se u zrozence řídí praktickými, materiálními nebo finančními hledisky. Brilantnost nebo originalita myšlení možná scházejí, ale zrozenec zato disponuje zdravým lidským rozumem, který ho činí úspěšným v obchodní činnosti a při plnění organizačních úkolů. Mínění si nevytváří rychle ale pokud si ho vytvoří, velmi nerad ho mění. Má odpor k diskusím a k názorovým rozmíškám. Pokud argumentuje, činí tak proto, aby obhájil nějaké své praktické zájmy. Bere na zřetel pouze věci praktického dosahu. Z toho plyne dobrá schopnost koncentrace, která mu umožňuje ignorovat vnější rušivé vlivy. Co ho obtěžuje, nebere prostě na vědomí. Zrozenec má nadání na matematiku a fyziku.

Venuše ve skopci

NÁKLONNOST, NÁLADY: Nestálé. Krátkého trvání.
MILUJE: Romantická dobrodružství.
HARMONII HLEDÁ PROSTŘEDNICTVÍM: Duševní aktivity. Oddaností ideálům. Soustředěním se na podstatné.
DISPOZICE: Přímé. Nepřizpůsobitelné. Enthusiastické.
City projevuje prudce a bouřlivě. Svojí iniciativou a duchem podnikavosti propůjčuje společenským událostem šarm a lesk. Cílevědomě a energicky sleduje své zájmy a v otevřeném konkurenčním boji se uchází o přízeň ostatních. Vyžaduje velkou míru osobního uznání a má sklon k egocentrismu. U zrozence se může projevovat neuhlazené chování.

Mars ve skopci

MÁ PŘÁNÍ A TOUHY: Silné. Vroucí.
STIMULOVÁNY JSOU: Nezávislost. Podnikání. Bojovnost. Mechanické dovednosti.
ENERGII MÁ: Primitivní. Nadbytečnou.
METODA JEDNÁNÍ: Přímá. Spontánní.
POSTOJE: Positivní a silné. Odvážné.
NEMÁ: Trpělivost. Soucitné porozumění. Sebekontrolu.
Překypuje energií, která musí nalézt uplatnění. Potřeba zvládat věci podmiňuje u zrozence ducha podnikavosti a činí ho způsobilým k tvořivé činnosti. Má schopnosti stát se vůdčí osobností a sice v tom smyslu, že se chápe iniciativy a dokáže ostatní strhnout ke spolupráci a spoluúčasti. Chce být vždy první. Chybí mu všech organizační talent a vytrvalost, takže nedokáže dostatečně dlouho svůj zájem a nadšení udržet, tak aby záměr dovedl do úspěšného konce. Nestrpí žádný odpor a žádné vměšování. Musí se naučit nejprvě přemýšlet a teprve pak jednat. To je předpoklad k tomu, aby byl úspěšný. Slepé jednání ho může vést k nebezpečným omylům. Má rád hry a soutěže, při nichž může měřit svoji sílu a odvahu. Nepostrádá ani nadání a zálibu pro práce se stroji.

Jupiter ve vodnáři

MÁ NADŠENÍ PRO: Humanitární záležitosti a reformy. Duševní povolání.
ROZŠIŘUJE SE U NĚHO: Originalita. Intuice. Společenskost. Tlaky idejí. Imaginace. Filosofické zájmy.
MYSL A ROZUM MÁ: Spravedlivé. Humánní. Tolerantní. Teoretické. Otevřené. Nerozhodné.
Neplatí pro něho žádné rozdíly třídní, rasové anbo náboženské. Obhajuje sociální a morální hodnoty, které jsou v každém ohledu universální, nestranické a demokratické. Navazuje duchovní vztahy se ženami a muži všech kruhů a živě si s nimi vyměňuje zkušenosti. Je velmi tolerantní a chápe, že každý člověk nemusí mít stejný životní styl a stejný hodnotový systém. Pokládá toleranci, respekt as spolupráci za nezbytný předpoklad úspěšného společenského řádu. Je často pověřován organizačními úkoly ve službách humanitárních cílů.

Saturn v panně

SNAŽÍ SE ROZVÍJET: Schopnost rozlišovat. Selský rozum. Technické dovednosti. Vědecké a analytické schopnosti.
POTŘEBUJE PĚSTOVAT: Sebedůvěru. Originalitu.
CHARAKTER MÁ: Neúrižný. Podezíravý. Omezený. Stydlivý. Usoužený.
POSTRÁDÁ: Víru.
JE MOTIVOVÁN STRACHEM Z : Neznámého.

Uran v rybách

PROBOUZÍ: Slitování. Představivost. Pokoru. Ducha sebeobětování. Smyslná přání. Estetickou vnímavost. Náboženské impulsy.
NIČÍ: Materialismus.
ČINÍ VŮLI: Nekoordinovanou.
OVLIVŇUJE DODATEČNÉ CHARAKTERISTIKY: Nejistota. Neuspořádanost. Společenskost.

Slunce v 4. domě

Má vnitřní pochybnosti, neklid, svět kolem něho běží bez povšimnutí. První polovina života představuje tvrdý boj o vzestup, ke konci života přibývá blahobytu a finančních jistot.

Měsíc v 5. domě

Zrozenec neustále vyhledává zábavu a potěšení. Emocionální impulsivnost může vést ke spekulacím při hrách nebo na burze.

Merkur v 4. domě

Má studijní a literární zájmy. Jeho život ovlivňují mladí lidé. Zájem o pozemkové vlastnictví, zemědělství, geologii a ekologické problémy.

Venuše v 3. domě

Zrozenec se dokáže snadno a lehce vyjadřovat. Má intelektuální zájem o umělecké a kulturní akce. Má zálibu v literatuře a poezii. Je schopen harmonické výměny myšlenek. Má sklon intelektuálně analyzovat milostné vztahy a společenské kontakty. S novým partnerem se často seznamuje prostřednictvím intelektuální činnosti.

Mars v 3. domě

Zrozenec je intelektuálně aktivní. V mezních situacích dokáže rychle uvažovat. Projevuje však tendenci přijímat občas ukvapené závěry. V rozhovoru může někdy být velmi přímý až sarkastický. Chce-li nějaké informace získat nebo předávat, vystupuje často velmi agresivně. Konstelace je vhodná pro reportéry a komentátory.

Jupiter v 1. domě

Zrozenec se vyznačuje optimistickou a družnou osobností. Má sklon zaměřovat se na slunné stránky života. Je čestný, důvěryhodný, přátelský a ochotný. Z těchto důvodů je také populární a oblíbený. V životě bude mít štěstí. Vždy mu na pomoc přijde prozřetelnost, někdy v posledním okamžiku. Má vyhraněné morální zásady a přesvědčení.

Saturn v 8. domě

Zrozenec může mít co do činění s penězi, finančními prostředky korporací, daněmi, dědictvím, což bude znamenat odpovědnost. Zrozenec musí ve styku s materiálními hodnotami rozvíjet smysl pro spravedlnost, protože odpovídá při tom nejen za svůj majetek, ale i za majetek jiných. Může dojít k právním rozepřím nebo jiným nesnázím ve věci peněz, dědictví nebo svěřeného majetku. Může mu přitom být upřeno právo na dědictví nebo při rozvodu mu může být uložena vysoká alimentační povinnost. Také mu mohou být uloženy vysoké daně, které bude muset včas zaplatit, aby se vyhnul právním nesnázím. Nedostatek kapitálu může vést k omezení profesních ambicí. Jestliže zrozenec nemá žádné vyšší hodnotové představy, může se u něho dostavit strach ze smrti, který se nepříznivě projeví kvůli neurotizujícím a frustrujícím snům a paranormálním zkušenostem.

Uran v 2. domě

Hodnotové pojmy a měřítka zrozence se liší o jiných lidí.

Neptun v 1. domě

U zrozence je příznačné citlivé, intuitivní vnímání vlastní osoby a vlastností okolního světa. Často může navazovat zvláštní vztahy, které mají původ v minulosti.

Měsíc sextil Mars

Má dostatek energie a emocionální síly k tomu, aby každou akci dovedl do konce. Účastní se akcí, které vynášejí zisk.

Merkur sextil Uran

Tento aspekt dává zrozenci do vínku dar rychlého intuitivního a pružného chápání a dobrou paměť. Zrozenec dokáže myslet samostatně a nezávisle. Náhle problesknuvší vnuknutí mu pomáhá nalézt řešení mnoha problémů. Ve svém vyjadřování je originální a dramatický.

Mars sextil Jupiter

Tento aspekt propůjčuje pracovního nadšení a schopnost plného nasazení sil. Podporuje možnosti sebevyjádření a rozvoj osobnosti. Ke každé činnosti přistupuje s optimismem a nikdy se nevzdává. Dokáže být konkrétním způsobem velkorysý. Zasazuje se za lidi méně úspěšné nebo postižené nezdarem. Má schopnosti a nadání pro práci s mladými lidmi. V životě dosáhne určitých úspěchů a materiálního blahobytu.

Mars sextil Neptun

Tento aspekt obdařuje zrozence mimořádnou energií, která je použitelná při léčení. Dokáže své činnosti a akce plánovat a organizovat v tajnosti, čímž se mu daří vyhnout se překážkám a odporu. Zrozenec je upřímný a své city ovládá a kontroluje. Dokáže druhého prokouknout a nenechá se napálit.

Měsíc kvadrát Uran

Má však sklon k emocionální perverznosti a náhlým a nevysvětlitelným změnám nálad. Občas ho některá z jeho činností začne nudit, tak si rychle zvolí jinou, která slibuje dobrodružství a vzrušení. Život zrozence je postihován nešťastnými okolnostmi, nehodami, náhlým zhoršením zdravotního stavu, společenskými nebo přírodním katastrofami, které osobně prožije na vlastní kůži. Typické jsou časté změny místa pobytu. Zrozenec hledá věci neobyčejné a duševně podnětné. Na okolní svět pohlíží vždy novýma očima. Má velkou touhu a potřebu vzdát se všeho minulého, starého. Chce si tím vytvořit příležitost a rámec pro vzrušující emocionální prožitky.

Merkur kvadrát Jupiter

Myšlenky a nápady zrozence jsou příliš vzdálené realitě a nedají se uskutečnit. Ideje a myšlenky nejsou propracovány do všech praktických detailů tak, aby byly použitelné. Zrozenci chybí smysl pro realitu, vyrovnanost a organizační schopnosti. Ve svém úsilí dosáhnout něco velkého je příliš uspěchaný a slibuje více než může splnit. Také v duševní oblasti chce často vzít útokem takové věci, které dalece přesahují jeho síly. Dokáže být nerealisticky optimistický. Ve filosofických a náboženských otázkách se u něho dostává do sporu rozum a cit. Je velkorysý a plný dobrých úmyslů. Chybí mu však zdravý lidský rozum a smysl pro proporce. Může se dopustit indiskrétnosti a předat důvěrné informace v nesprávný okamžik nevhodným osobám. Při podpisu dohod a smluv by měl být opatrný. Může se stát obětí nespolehlivých a koupěchtivých lidí. Hovoří příliš mnoho a s nadutostí, jenom proto, aby udělal na někoho dojem. Typické jsou egoismus a domýšlivost.

Merkur kvadrát Neptun

Zrozenec je roztržitý, oddává se zahálčivému snění. Má často zmatené myšlenky v důsledku neznalosti nebo nepochopení detailů. Je nespolehlivý, nikoliv však záměrně. City a pocity jsou potlačovány. Občas se dopouští indiskrétností. Důvěrné informace neprozrazuje úmyslně, ale děje se tak spíše z nedopatření. Mezilidské vztahy se utvářejí obtížně a výměna myšlenek probíhá s nesnázemi, protože zrozenec je málo objektivní. Přesto má schopnost zjistit nevědomé pohnutky jiných lidí a tím získá vhled do jejich činnosti a motivace. Neptun zprostředkovává vhled a Merkur pak pochopení. Záleží na ostatních konstelacích, zda tyto vlastnosti budou využívány zákeřně a lstivě nebo konstruktivně.

Měsíc trigon Jupiter

Má sklon k altruismu. Je velkorysý a má přátelskou povahu. Svým bližním pomáhá podle svých nejlepších sil. Fantazie je expanzívní. Aspekt má příznivý vliv na bohatství bez ohledu na to, zda bude získáno dědictvím nebo vlastní usilovnou prací.

kozoroh na hrotu 1. domu

Charakteristickými vlastnostmi jsou disciplína, systematické úsilí, tvrdá práce a trpělivost. Za účelné pokládá vše, co slouží k dosažení určitého praktického cíle. Naturel je vážný, střízlivý a trochu melancholický.

blíženci na hrotu 6. domu

rak na hrotu 7. domu

Zrozenec je navíc citově vázán ve svých vztazích k vnějšímu světu a ke svým dobrým přátelům, které pokládá za členy rodiny.

střelec na hrotu 12. domu

Je osamocen a vzdálen obchodnímu světu. Jeho životní filosofie řídí a inspiruje jeho myšlení. Potíže mohou vyplývat z plánů, které visí "ve vzduchu" a které se za daných okolností nedaří realizovat.

ryby na hrotu 2. domu

Příliš velkorysosti v profesních a finančních záležitostech činí zrozence laxním a nepraktickým. Často je to ale právě tento velkorysý postoj, který mu ve finančních věcech přináší štěstí. Cení si hezkých a dobrých věcí, které život nabízí, ale nikdy po nich nelační.

skopec na hrotu 3. domu

Dokáže být agresivní a neústupný, jde-li o jeho oblíbené představy a teorie. Má sklon vytvářet napětí a popichovat rivalitu mezi sourozenci. Je intelektuálně tvořivý a může ukazovat nové možnosti vyjádření a aplikace.

býk na hrotu 4. domu

Obdivuje elegantní domov. Velkou část svých finančních prostředků používá k tomu, aby si doma vytvořil hezkou a osobní atmosféru, v níž chce vychutnávat umění a hudbu.

blíženci na hrotu 5. domu

Nachází potěšení v intelektuálních studiích a oceňuje inteligentní společníky, k nimž může mít sourozenecký vztah. Zrozenec je vůči svým milovaným velmi kritický.

panna na hrotu 8. domu

V nebezpečných situacích, kdy hrozí úrazy se chová vždy opatrně. Praktickými nápady a činností pomáhá jeho partner zvýšit příjem jeho rodiny.

váhy na hrotu 9. domu

Základem světového názoru zrozence je vše harmonické a krásné. S oblibou si vybírá vzdělané a kultivované lidi.

štír na hrotu 10. domu

V průběhu historie bylo mnoho lidí s touto konstelací revolucionáři. Zrozenec nechce nikoho ovládat a ani být někým ovládán.

střelec na hrotu 11. domu

Zrozenec se rád stýká se slavnými a optimistickými přáteli, kteří ho pobízejí k velkým činům. Má mnoho přátel. Připojuje se k velkým organizacím, které mu pomáhají v osobním rozvoji.

rodina a domov

Smysl pro domácnost a domov nejsou uspokojivé. Zrozenec je pyšný na domov. Intenzívně touží po rodině a zajištěném domově. Zrozenec je hrdý na své předky. Zrozenec je pevně spojen s rodinou a přírodou. Touží mít vlastní dům a pozemky. Prostředí rodiny a domovaje charakterizováno častou změnou pobytu a bydliště. Duševní a vzdělávací aktivity rozvíjí doma. Doma dochází k častým změnám, často mění bydliště, může žít v přívěsu nebo vede kočovný život. Snaží se poměry a situaci v rodině a v domácnosti neustále zlepšovat. Jde-li o rodinu a domov, je v případě potřeby ochoten i bojovat. Život doma a v rodině trpí různými nezdravými a neobvyklými problémy. Situace doma a v rodině je labilní. Obětavě se věnuje rodičům, rodině a domovu s přáním zajistit rodinné štěstí a mír. Neosobní mateřský nebo otcovský instinkt zrozence nachází možnost vyjádření v péči o rodinu.

peníze

Ačkoliv ho materiální statky obzvláště nepřitahují, znamenají pro něho peníze moc a svobodu. Peníze zrozenec získá z majetku, který si vytvoří usilovnou prací. Ve finančních záležitostech je rozvoj limitován omezenými zdroji zrozenece, partner bude nemajetný. Zrozenec ztrácí nebo získává prostřednictvím neobvyklých zdrojů, jako např. sbírky rarit, starožitností nebo nenadálého štěstí. Ve finančních záležitostech bude docházet k neočekávaným výkyvům. Pomocí různých zdrojů dosáhne nezávislosti. Zažije duchaplné geniální vysvobození z nenadálých situací. Zrozenec žije v neuspořádaných finančních poměrech. S penězi nedokáže zacházet šetrně, stejně rychle je utratí jako vydělá. Může mít neobyčejné schopnosti a metody jak vydělat peníze. Pouští se do troufalých finančních dobrodružství. Peníze vydělává obchody s elektronikou a vynálezy. Často si půjčuje peníze od přátel a sám také peníze půjčuje. Bude poskytovat peníze na humanitární a vědecké účely.

láska a sex

Aktivně se snaží získat náklonnost muže. Zrozenec je vášnivým milostným partnerem. Tento druh náklonnosti může v tomto případě být impulsivní a bez delšího trvání. Milostné záležitosti budou četné a horoucí. Romantické zážitky zrozence jsou silně ovlivňovány fantazií a emocionálními potřebami. V důsledku emocionální lability se mohou náklonnosti zrozence často měnit. Je však rovněž možná citová závislost na partnerovi. Rodina se může vměšovat do milostných záležitostí zrozence. Pro zrozence je charakteristická milostná vášeň.

okolnosti na sklonku života

Okolnosti na konci života budou šťastné. Okolnosti na konci život budou charakterizovány četnými kontakty.

rodiče

Vliv rodičů je silný. Vliv rodičů je povrchní.

děti

Velká plodnost a hodně dětí, zejména je-li měsíc ve vodním znamení. Dětí bude několik. Jeho děti, často dvojčata jsou mimořádně inteligentní.

cestování

Cestování bude spojeno s příjemnými zážitky. Často cestuje, ať pro zábavu nebo z povinnosti. Cestování bude nesnadné a namáhavé. Rád podniká cesty za zábavou s partnerem nebo s milými přáteli.

manželství

S manželským partnerem a přáteli udržuje čilou výměnu myšlenek. Uzavře sňatek s nemajetným partnerem a manželství bude přítěží. Je citově silně vázán na manželského partnera, ale skutečnost, že partneři jsou často na zrozenci naopak emocionálně nezávislí, přináší občas problémy. Sňatek může uzavřít v cizině, nebo si vzít cizince.

příbuzní a sousedé

Je v častém kontaktu se sourozenci a sousedy. Vyskytnou se mrzuté rozepře se sousedy a příbuznými.

smrt

Smrt nastane ve vysokém věku. Smrt bude způsobena dlouhodobou chorobou nebo nehodou. Zrozenec zemře na dlouhodobou nemoc. Neustálé otázky o smrti a zdraví vyvolávají potřebu pojištění zrozence.

nadání

Zrozenec může dík své jasnozřivosti rozpoznat za událostmi a jednáním lidí pohnutky. Mezi osobami s touto konstelací najdeme mnoho uměleckých a hudebních talentů, jimž intuice zprostředkovává tvůrčí vnuknutí.

fyziognomie

Vnější zjev zrozence může být obklopen určitým tajemstvím. V mnoha případech jsou časté magnetické oči.

zdraví

Těší výbornému zdraví. Náhlé zhoršení zrdravotního stavu možné.

práce

V organizaci své práce je obratný a vynalézavý. Dokáže vykonávat více činností zároveň. Přátelský postoj vůči spolupracovníkům a zaměstnancům je základem jeho úspěchů v řídící činnosti. Má bezpočet nápadů ke zvýšení výkonnosti. Možnost k sebeobnově najde nejlépe ve svém povolání v němž dosáhne proslulosti.