Horoskopy on-line
 
Nativní horoskop
 
 
 
Toto je provizorní provoz starého ASTROMATu. Brzy ho nahradí nový !
 
 
čtvrtek
10:22 24.9.2020
 
 
Daňový poradce
Ubytování Šumava
Pronájem chaty na Šumavě
 
 
Datum středa 5.3.1975 Čas 12:00
Datum GMT středa 5.3.1975 Čas GMT 11:00
Zeměpisná šířka 49°12' Zeměpisná délka 16°37'
Místo narození Brno Pohlaví Muž
Systém domů Placidus Juliánský den 2442476.9583
Pozice planet
Planeta Délka Šířka Změna Znamení Dům
Slunce - Slunce 14°15' +0°00' +1.001 ryby - ryby 10
Mesic - Měsíc 21°21' +1°27' - strelec - střelec 6
Merkur - Merkur 17°01' -0°19' +0.991 vodnar - vodnář 8
Venuse - Venuše 12°22' -0°42' +1.226 skopec - skopec 10
Mars - Mars 1°41' -0°56' +0.753 vodnar - vodnář 8
Jupiter - Jupiter 26°49' -1°04' +0.239 ryby - ryby 10
Saturn - Saturn 12°01' -0°18' -0.015 rak - rak 12
Uran - Uran 2°08' +0°33' -0.024 stir - štír 5
Neptun - Neptun 11°47' +1°34' +0.004 strelec - střelec 6
Pluto - Pluto 8°37' +17°17' -0.024 vahy - váhy 4
Uzel - Uzel 5°14' +0°00' -0.052 strelec - střelec 6
Dům Úhel Znamení
1 12°22' rak rak
2 29°01' rak rak
3 17°58' lev lev
4 12°51' panna panna
5 18°26' váhy vahy
6 3°42' střelec strelec
7 12°22' kozoroh kozoroh
8 29°01' kozoroh kozoroh
9 17°58' vodnář vodnar
10 12°51' ryby ryby
11 18°26' skopec skopec
12 3°42' blíženci blizenci
Tabulka aspektů planet
Mesic                       
Merkur                       
Venuse                       
Mars                       
Jupiter                       
Saturntrigon 117°46', ε=2°14'     kvadrat 89°38', ε=0°22'                
Uran        kvadrat 89°33', ε=0°27'              
Neptunkvadrat 92°28', ε=2°28'     trigon 120°36', ε=0°36'                
Pluto            kvadrat 86°36', ε=3°24'          
Uzel                       
ASZtrigon 118°07', ε=1°53'     kvadrat 89°59', ε=0°01'     konjunkce 0°21', ε=0°21'          
MCkonjunkce 1°24', ε=1°24'           trigon 119°10', ε=0°50'   kvadrat 91°04', ε=1°04'     trigon 119°31', ε=0°29'
  Slunce Mesic Merkur Venuse Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Uzel ASZ
Stav planet
Slunce Slunce 5
Mesic Měsíc -7
Merkur Merkur -4
Venuse Venuševe zničení-3
Mars Mars -4
Jupiter Jupitervládne7
Saturn Saturnve zničení-10
Uran Uranv povýšení4
Neptun Neptunv povýšení4
Pluto Pluto 1
Uzel Uzel -7
Zvěrokruh
Zvěrokruh

Slunce v rybách

ZÁKLADNÍ ORIENTACE: Soucit. Universálnost. Odříkání.
MOTTO: Já věřím.
VĚDOMÝ CÍL: Porozumění.
SILNÝ SMYSL PRO: Sympatie.
VLOHY PRO: Víru v něco. Proniknout do čeho. Odříkání. Obětovat se. Přijímat vjemy.
POVAHA: Lehkomyslná. Plastická. Imaginativní, poetická. Sugestibilní. Emocionální. Sebelitující.
POTŘEBA ROZVÍJET: Odhodlání. Koncentraci. Vyhýbat se podnětům.
Silně reaguje na myšlenky a pocity jiných lidí. Zcela nevědomky přejímá ideje a představy svého okolí. Usilovně se snaží dělat vše co je správné. Nechává se však často ovlivnit vnějšími okolnostmi. Zřejmě není schopen důsledně přijímat rozhodnutí. Neustále ho obklopuje určitá únava, kvůli které se raději vyhýbá větší námaze, včetně sportovní činnosti. V žádném případě není velký bojovník. Jeho odpor k různicím jej činí nerozhodným. Raději proto snáší bezpráví, než aby energicky hájil svá práva. Jestliže však jednou ztratí trpělivost, rozzuří se tak, že není k utišení. Jeho přátelská a skromná povaha ho často svádí k tomu, nechávat věcem volný průběh. Na druhé straně se však jeví jako zdatný a přesný v každé své činnosti. Jeho nálada kolísá mezi silným optimismem a černým pesimismem. Schopnost postřehnout jemné proudění v mezilidských vztazích ho činí zdrženlilvým vůči jiným lidem. Rá d se pohybuje ve světě snů, v němž zapomíná na vlastní já. Má více než živou fantazii. Je schopen rozpoznat a pochopit nesnáze v životě člověka. Má soucit s lidskou bídou a utrpením. Pokud dokáže porozumět sám sobě, pak je hoden lásky, je nesobecký, oddaný a je ochoten se pro jiné obětovat. Dokáže zavřít oči před nedostatky těch, kterým věnuje svoji lásku a důvěru. Musí se naučit realisticky hodnotit sám sebe, aby mohl využít všech možností, které poskytuje jeho osobnost.

Měsíc ve střelci

OSOBNOST: Náchylná ke svárlivosti. Neklidná. Nesnáší omezování. Povrchní, rozvláčná. Plná naděje.
SCHOPNOSTI: Zkoumat. Vyšetřovat. Pohybu. Šířit znalosti a vědomosti.
CÍTĚNÍ: Vřelé, spontánní, intuitivní.
INSTINKT, PŘEDSTAVIVOST: Snadno stimulovatelné.
Tato konstelace charakterizuje vskutku pohyblivého člověka, který má sklon k impulsivnímu jednání. Pociťuje silný vnitřní neklid. U zrozence mohou převážit omezené sektářské názory, které přerostou až v aroganci. Z osobních, neuvědoměle motivovaných důvodů se může identifikovat s určitými sociálním hodnotami a ztratit objektivnost v posuzování sociální skutečnosti. Je optimistický a veselý. Své úsilí v oblasti pracovní činnost bere sportovně.

Merkur ve vodnáři

MYŠLENÍ: Povrchní. Neurčité. Chladné. Syntetické.
METODA VYJADŘOVÁNÍ: Prozaická. Příjemná. Duchaplná.
ADAPTABILITA: Nepředvídatelná.
VNÍMÁNÍ: Pronikavé. Dobře trénované.
POSTRÁDÁ: Vřelost. Fantazii.
Myšlení zrozence je přístupné zkušenostem zcela nového typu. Schopnost vidět věci objektivně vede k pravdivému a nezaujatému poznání. Pravdu uznává jako důležité kritérium. Nespoléhá se na tradiční nebo společensky uznávané ideje, jestliže odporují realitě nebo jeho osobním zkušenostem. To je tajemství jeho originality. Má schopnost syntetického myšlení a matematické nadání. Věci dokáže vidět v širších souvislostech a to podporuje formování jeho humanitních postojů, zájem o duchovní rozvoj lidstva. Rád pracuje v kolektivu a vůbec mezi lidmi. Podílí se na aktivitách skupin nebo organizací. Hledá duchovní podněty prostřednictvím přátelství a mezi přáteli.

Venuše ve skopci

NÁKLONNOST, NÁLADY: Nestálé. Krátkého trvání.
MILUJE: Romantická dobrodružství.
HARMONII HLEDÁ PROSTŘEDNICTVÍM: Duševní aktivity. Oddaností ideálům. Soustředěním se na podstatné.
DISPOZICE: Přímé. Nepřizpůsobitelné. Enthusiastické.
City projevuje prudce a bouřlivě. Svojí iniciativou a duchem podnikavosti propůjčuje společenským událostem šarm a lesk. Cílevědomě a energicky sleduje své zájmy a v otevřeném konkurenčním boji se uchází o přízeň ostatních. Vyžaduje velkou míru osobního uznání a má sklon k egocentrismu. U zrozence se může projevovat neuhlazené chování.

Mars ve vodnáři

MÁ PŘÁNÍ A TOUHY: Klidné, nepředpojaté.
STIMULOVÁNY JSOU: Originalita. Nezávislost. Humanismus. Schopnost pochopit a porozumět teoriím.
ENERGII MÁ: Dynamickou.
METODA JEDNÁNÍ: Revoluční. Neosobní. Příkrá. Totalitní.
POSTOJE: Nepružné. Nervní, buřičské, vzpurné.
NEMÁ: Osobní styk, dotyk, spojení. Cítění.
U zrozence převládá snaha jednat nezávisle a svévolně. Je možné u něho pozorovat i reformátorské tendence, které dokáže realizovat v činy. V životě jde svou cestou, o konvvenční názory a metody se nezajímá, pokud jsou neslučitelné s jeho logickým myšlením a praktickou činností. Tradice respektuje jen když si zasluhují jeho úctu. Nepracuje se mu dobře pod autoritativním vedením. Je třeba mu umožnit, aby problémy řešil svým způsobem a učil se z vlastních chyb. Přesto existuje nebezpečí, že zavrhne osvědčené metody, dříve než je bude umět nahradit něčím lepším. Proto může být výsledek jeho aktivity konstruktivní nebo destruktivní. Může u něho vzniknout snaha rozbít etablovaný řád, aniž by se snažil ho zlepšit. Musí se naučit harmonicky žít a spolupracovat s přáteli a kolektivem. Mohou se u zrozence objevit poruchy krevního oběhu.

Jupiter v rybách

MÁ NADŠENÍ PRO: Veřejné blaho. Léčení.
ROZŠIŘUJE SE U NĚHO: Oddanost. Imaginace. Estetická vnímavost.
MYSL A ROZUM MÁ: Se smyslem pro dobročinnost a sympatie. Vnímavé. Lehkomyslné.
Vyznačuje se hloubkou citu, zejména ve smyslu porozumění a soucitu. Pracuje často v nemocnicích nebo dobročinných institucích. Někdy krozděluje svůj soucit a velkorysost bez rozdílu, takže jeho sympatie mohou někteří lidé zneužívat.

Saturn v raku

SNAŽÍ SE ROZVÍJET: Emocionální vyjádření. Zájem o rodinu, domov a domácnost.
POTŘEBUJE PĚSTOVAT: Sympatie. Toleranci. Nesobeckost.
CHARAKTER MÁ: Houževnatě ulpívající na něčem. Zaujatý sám sebou. Bázlivý. Pesimistický. Umíněný. Ochranný. Zištný. Zjímající se o veřejné blaho.
POSTRÁDÁ: Pružnost těla a ducha.
JE MOTIVOVÁN STRACHEM Z: Emocionáloní zranitelnosti.

Uran ve štíru

PROBOUZÍ: Schopnost soustředit se, proniknout do problému, zkoumat. Intenzitu cítění.
NIČÍ: Nelibost trpět.
ČINÍ VŮLI: Svéhlavou.
OVLIVŇUJE DODATEČNÉ CHARAKTERISTIKY: Vědecké a mechanické zájmy. Získat porozumění prostřednictvím utrpení. Neustálé sebezkoumání.

Slunce v 10. domě

Je silně sebevědomý a je předurčen něco dokázat. Dosáhne úspěchu a vysokého postavení. Těší se ochrany a patronství. Má ctižádost přijmout odpovědné, významné a vedoucí postavení. Má jisté vystupování a silnou vůli dosáhnout úspěchu. Usiluje o uznání a je připraven dosáhnout ho tvrdou prací a osvojit si potřebné znalosti a schopnosti. Má dobré organizátorské schopnosti. Má silné morální vědomí a pohrdá vším, co by mohlo poškodit jeho důstojnost a morální vážnost.

Měsíc v 6. domě

Merkur v 8. domě

Zrozenec má vhled do věcí. Zrozenec je umíněný. Ve finančních záležitostech bude mít zrozenec vrtkavé štěstí. S finančními záležitostmi bude mít starostí nad hlavu. Zrozenec má sklon k tajnůstkářství ve věci informací, které pokládá za osobní nebo důležité. Má potřebu a schopnost zkoumat tajemství a odhalovat motivace, které určují chování lidí anebo chce přijít věcem na kloub. Jako součást dědictví může získat tajné informace nebo dokumenty. Zrozenec dokáže proti nějakému člověku dlouhou dobu chovat zášť, špatně o něm mluví a spřádá plány na pomstu.

Venuše v 10. domě

Zrozenec je velmi společenský. Příliš si dopřává a hoví svým choutkám. Dostane se mu pomoci od žen. Může očekávat skandál v souvislosti se ženami. Usiluje o dobré a přátelské vztahy s představeným a vlivnými osobnostmi. Ve styku s opačným pohlavím zaznamenává úspěchy, což mu může být užitečné v jeho kariéře. Typ šplhavce, který snadno zapomíná na staré přátele, jakmile se jednou vyšplhal na požadovaný společenský stupínek.

Mars v 8. domě

Zrozenec se dokáže obětovat. Je pohrdlivý. Finanční ztrátu může utrpět v důsledku požáru, krádeže nebo prostřednictvím lehkomyslného partnera. S touto konstelací jsou spojeny silné touhy a pocity zrozence. Disponuje množstvím energie a železnou vůlí. U zrozence se objevuje určitá agresivita ve vztahu k penězům jiných lidí nebo ke společným financím. Mohou se objevit i kriminální tendence. Pravděpodobné jsou konflikty týkající se dědictví, daní a společných financí.

Jupiter v 10. domě

Zrozenec má velkou touhu něčeho dosáhnout, v životě ho potká štěstí, uznání, vzestup. Pro zrozence je důležité partnerství. Tato konstelace přináší prominentnost a vysoké postavení, především v pozdějším věku. Své obchodní záležitosti a veřejnou odpovědnost řídí podle etických principů. Charakteristické jsou čestné jednání, spolehlivost při plnění profesních a veřejných povinností a úkolů. Lidé narození v této konstelaci obvykle požívají dobré pověsti a jsou oporou společnosti. Je to výhodná pozice pro lidi, kteří se chtějí angažovat v politice nebo nebo veřejném úřadě. Snaží se dosáhnout vyššího vzdělání, aby byl hoden větší důvěry a větší odpovědnosti a v důsledku toho odměněn dodatečným uznáním. Má důstojné vystupování, zejména ve vyšším věku.

Saturn v 12. domě

Zrozenec je reservovaný. Je bázlivý, pochybovačný, postrádá důvěru. Vyslovuje pochybnosti na adresu institucí. Pracuje v ústraní. Uchyluje se do vynucené izolace. Má vytrvalé nepřátele. Zrozenec bude trpět osamělosti a depresemi. Při velmi nepříznivém aspektu je možné počítat s pomateností a s umístěním v ústavu. Může se stát, že tajní nepřátelé neštěstí zrozence ještě podněcují a podporují. Zrozenec se musí zbavit svých psychických problémů tím, že se zotaví praktickou činností, která přináší lidem užitek.

Uran v 5. domě

Spekulace přinesou zrozenci náhlé a neočekávané zisky. Burzovní spekulace mohou přivodit zvrat osudu v dobrém nebo špatném smyslu. Tato konstelace Uranu znamená inspiraci a umělecké nadání. Může se vyskytnout i zájem o elektronické formy umění.

Neptun v 6. domě

Pro zrozence bude obtížné vyvodit závěry a poučit ze z nesnází, které mu přivodí práce a nemoc. Zrozence má porozumění pro účelné a efektivní pracovní metody. Zrozenec se může zajímat o zvlástní metody léčení, homeopatickou medicínu a jiné terapie.

Slunce konjunkce MC

Slunce kvadrát Neptun

Uvedený aspekt symbolizuje sebeklam. Zrozenec může mít přehnanou fantazii, která podněcuje jeho žádostivost a touhy do té míry, že to povede k sebezničujícímu jednání. Z toho se mohou rozvinout závažné charakterové vady, které připouštějí pouze znetvořené vnímání skutečnosti. Uváděné obtíže se projeví jen tehdy, jestliže i ostatní části horoskopu vykazují podobné tendence. Zrozenec bude mít v životě snahu utíkat se do světa fantazie a vyhýbat se tak individuální odpovědnosti. Silně postavený Saturn může toto nebezpečí zažehnat. Měl by se vyhýbat nejistým a nemoudrým finančním spekulacím, protože jeho plány na rychlé získání bohatství skončí katastrofou.

Venuše kvadrát Saturn

Zrozenec je trudomyslné povahy. Má citové zábrany, které se mohou projevovat jako ostych nebo škrobená obřadnost. Dokáže být vypočítavý, jde-li o získávání majetku, postavení a vážnosti. Pokud má majetek a moc, používá ji k tomu, aby upoutal mladšího partnera. Naopak se mu může stát, že si mladší partner vyhlédne staršího kvůli majetku a společenskému postavení s úmyslem přisvojit si ho. Za těchto okolností pak takovýto vztah postrádá náklonnost a pro zrozence je krajně neuspokojivý. Uvedený aspekt může někdy způsobovat velký materiální nedostatek. Přemíra odpovědnosti brání zrozenci ve štěstí. U zrozence se může objevit lakota a žárlivost. Velmi obtížně se v životě dopracovává takových situací, které lze označit pojmy mír, klid a štěstí. Životní podmínky a okolnosti jsou buď zcela zvláště tvrdé nebo zrozenec reaguje přecitlivěle na všechny nezdary.

Venuše kvadrát ASZ

Uvedený aspekt způsobuje citové problémy v procesu sebevyjádření a ve vztazích zrozence k jiným lidem. Zrozenec je velmi sensibilní. Důsledkem může být zženštilost. Chybí obratnost ve společenském styku.

Mars kvadrát Uran

Uvedený aspekt vede k bezohlednosti a k nebezpečným aktivitám zrozence. Ten je impulsivnější než je zdrávo. Touží po napětí a vzrušení v oblastech, které jsou určovány domem a znameními, v nichž stojí a vládnou Mars a Uran. Časté a četné jsou názorové neshody s přáteli a spojenci. Prchlivost a impulsivnost jsou charakterové vady, před nimiž by se zrozenec měl mít na pozoru. To co nejvíce potřebuje je trpělivost a ochota ke spolupráci. Je nervózní a vznětlivý. Zrozenec je ochoten převzít rizika, jestliže to slibuje neobvyklé zkušenosti a napětí. Podnikání zrozence je nestálé, chybí mu vytrvalost. Zrozenec je idealista. Jeho revoluční touha změnit stávající řád ho naplňuje netrpělivostí.

Slunce trigon Saturn

Založení osobnosti je konzervativní, opatrné, praktické a čestné. S energií a prostředky zachází šetrně. Veškerá činnost je zaměřena na užitečné a praktické cíle. Je velmi trpělivý, neriskuje a dožívá se vysokého věku.

Slunce trigon ASZ

Uvedený aspekt zaručuje vitalitu, sebedůvěru a optimistické založení s kladným postojem k životu. Disponuje silou vůle a přemírou energie. Jeho velkorysost mu umožňuje získat ke spolupráci jiné lidi. Aspekt je příznivý pro manželství a jiné partnerské vztahy.

Venuše trigon Neptun

Zrozenec je romantické povahy. Není bohužel praktického založení. K lidem potřebným je přátelský a soucitný. Snaží se jim však pomoci nepraktickým způsobem.

rak na hrotu 2. domu

Dík své šikovnosti a dobrému čichu přijde k penězům. Instinktivně ví a pozná co jiným chybí. Na uspokojování potřeb těchto lidí pak dokáže zaměřit svoji podnikatelskou aktivitu. Cit a získávání peněz jsou spolu úzce spojeny.

lev na hrotu 3. domu

Tato konstelace vyjadřuje vnitřní sílu ve formě tvůrčího myšlení. Své myšlenky a záměry uskutečňuje energicky. Bohatství duševních nápadů se může projevit v umělecké činnosti.

panna na hrotu 4. domu

Rád volí takovou profesi, aby mohl pracovat doma.

váhy na hrotu 5. domu

Svoji tvůrčí energii s oblibou investuje do partnerských vztahů. Je přitahován kultivovanými, půvabnými a harmonickými lidmi. Je vysloveným milovníkem hudby a těší se z intelektuálních diskusí ve společnosti. Má umělecké nadání, které je však lidem z jeho okolí skryto. Jeho tvůrčí schopnosti jsou jak duševní tak i emocionální povahy.

kozoroh na hrotu 8. domu

Při každém druhu partnerství do nichž vstoupí, musí zrozenec získat svůj spravedlivý podíl, jinak nenalezne žádné naplnění. Jestliže získá dědictví, musí počítat s právními spory, s průtahy a s odklady.

vodnář na hrotu 9. domu

Zrozenec zastává progresivní, neobvyklé a volnomyšlenkářské názory na náboženství, filosofii a vyšší vzdělání. Spojuje se s lidmi, kteří jsou činní v této oblasti. Má velký zájem o cizí kultury a země.

ryby na hrotu 10. domu

Zrozenec je poněkud nepraktický a neobratný.

skopec na hrotu 11. domu

Snaží se navazovat nová přátelství. Připojuje se stále k novým skupinám a zanedbává staré přátele, aby s nimi v pozdější době opět obnovil kontakty. S láskou a oblibou organizuje skupinové aktivity. Svá přání a naděje vyjadřuje energicky a často se snaží zcela novým způsobem dospět k cíli.

rak na hrotu 1. domu

Zrozenec má nestálou mysl a vášnivé city, které rád vyjadřuje romantickým a dramatickým způsobem. Vůle podporuje jeho emoce.

střelec na hrotu 6. domu

Ochotně pomáhá lidem. Při práci však musí být svobodný. Věří v sílu pozitivního myšlení. Dokáže pracovat usilovně.

kozoroh na hrotu 7. domu

Při navazování partnerských vztahů postupuje opatrně a zdrženlivě. Při vystupování na veřejnosti je plachý. Velká shromáždění lidí ho děsí a proto se jim pokud možno vyhýbá.

blíženci na hrotu 12. domu

Tajemná síla Raka spočívá v tom, že dokáže nechat si své myšlenky pro sebe. Tím sám sobě dává impuls pro růst a zrání. Přesto někdy řekne něco, co by mělo zůstat zamlčeno.

cestování

Miluje cestování a změnu místa pobytu. Rád cestuje pro vlastní potěšení nebo za účelem tvůrčí inspirace.

láska a sex

Zrozenec je vášnivým milostným partnerem. Tento druh náklonnosti může v tomto případě být impulsivní a bez delšího trvání. U zrozence se může objevit silný sexuální pud. V milostných záležitostech se objeví náhlá zaslepenost. Překvapivé a neobyčejné milostné aféry. Romance přicházejí jako blesk z čistého nebe a stejně náhle mizí. Milostný partner může být excentrický, vynalézavý nebo jinak zvláštní. Zrozenec hledá podněty v dobrodružstvích a zábavě a sotva může mít konvenční sexuální morálku. Tento aspekt (Slunce kvadrát Neptun) znamená zvláštní emocionální žádostivost, která může zahrnovat vše, počínaje platonickou láskou až k morbidní a ponižující tělesné smyslnosti. Tajné milostné aféry a skandály zanechávají v mysli a duši zrozence zmatek. Může ho postihnout zlý osud, který ho oloupí o náklonnost, vede ke zklamání a k nenaplněným milostným vztahům. Může prožívat velmi neobvyklé romance a seznamovat se svými milostnými partnery za neobvyklých okolností, které se zdají být nějak předurčeny a doprovázeny předtuchami.

nadání

Je inteligentní a většinou má dobrý organizační talent. Je umělecky nadaný a nachází uznání. Má organizační talent a schopnost koncentrace. Talent a někdy i geniální nadání pro hudbu, výtvarné umění a poezii.

práce

Obvykle si volí povolání v oblasti mechaniky, elektroniky nebo v jiném technickém směru. Může však být úspěšný v humanitním oboru, ve vědě a výzkumu. Citové stavy zrozence mají vliv na jeho výkonnost v práci, na stupeň harmonie, poměr k představenému a kolegům v zaměstnání. Pokud bude zrozenec představeným, bude mít potíže udržet si delší dobu zaměstnance. Jako zaměstnanec bude často měnit místo, pokud není měsíc v pevném znamení. Má společenské a umělecké ambice. Pravděpodobně si zvolí povolání, které má souvislost s uměním. Zrozenec tráví hodně času v odloučenosti nebo při práci v "zákulisí" nejrůznějších organizací. V zaměstnání se dočká uznání. Má harmonické pracovní podmínky a přátelské vztahy ke spolupracovníkům a nadřízeným. Dík své kariéře, povolání a uznání vykonává velký vliv. Pole působnosti bude nejspíše politika, veřejný život. Je disciplinovaný a dík usilovné práci dosáhne jakkoliv vysoko postavených cílů. Rád ustupuje a v profesních záležitostech je nestálý. V souvislosti s jeho povoláním a jeho vážností se dějí zvláštní věci. V každém případě je jeho profesní činnost nějakým způsobem opředena tajemstvím.

rodiče

Rodiče se těší vysoké úctě a mají vysoké sociální postavení. Rodiče mohou být na obtíž nebo na zrozence vyvíjet emocionální tlak.

zdraví

Nemoci v dětství, žaludeční potíže. Kolísání zdravotního stavu souvisí s citovým životem. Hypochondrie nebo psychosomatická onemocnění. Ze zdravotního hlediska je citlivý na okolí. Měl by se vyhýbat drogám, alkoholu a uměle zhotovovaným lékům. Měl by používat bylinných léků.

smrt

Smrt může být způsobena nervovými potížemi, plicními problémy nebo na cestách. Smrt zrozence může nastat v důsledku poruchy nervového systému nebo onemocněním dýchacích cest. Smrt bude mít rychlou a bolestivou. V mnoha případech existuje nebezpečí násilné smrti ve válce nebo v jiných konfliktech. Může trpět dlouhodobou nemocí.

příbuzní a sousedé

Smrt sourozenců nebo sousedů bude pro něho mít význam. Je možné že v souvislosti s tímto úmrtím podnikne cestu.

manželství

Pravděpodobně uzavře sňatek s někým, kdo mu pomůže získat společenské postavení a bohatství. Z důvodů nedorozumění mezi zrozencem a jeho partnerem může dojít k neshodám v manželství. Do manželství vstupuje opatrně, často také pozdě nebo z prestižních důvodů.

peníze

Ani v těžkých dobách nebude trpět nouzí nebo nedostatkem, protože má reálnou potřebu bezpečí a vždy si něco dává stranou.

rodina a domov

Upřednostňování ctižádostivé kariéry na úkor rodiny může vést k neuspokojivým vztahům v rodině a domácnosti. Ve všech záležitostech, které se týkají domova a rodiny je kritický a náročný. Silně se identifikuje se svoji rodinou a se všemi záležitostmi rodiny.

děti

Děti mohou být excentrické, adoptované. Děti jsou mimořádně nadané. Nechává dětem hodně svobody a volnosti.


Můžete pokračovat výpočtem dalšího horoskopu vyplněním následujícího formuláře.

Datum narození:   Čas narození: GMT
Pohlaví: Žena Muž   Místo narození
Zeměpisná šířka: ° '   Zeměpisná délka: ° '
Řadit do témat:   Verze pro tisk:
Systém domů

Žádná data z tohoto formuláře nejsou uchovávána. Zadaná data slouží pouze pro výpočet následující bezprostředně po odeslání tohoto formuláře.

Díky, hm.