Horoskopy on-line
 
Nativní horoskop
 
 
 
Toto je provizorní provoz starého ASTROMATu. Brzy ho nahradí nový !
 
 
pondělí
11:21 16.5.2022
 
 
Daňový poradce
Ubytování Šumava
Pronájem chaty na Šumavě
 
 
Datum GMT sobota 9.1.2010 Čas GMT 21:37
Zeměpisná šířka 50°05' Zeměpisná délka 14°25'
Místo narození Praha Pohlaví Žena
Systém domů Placidus Juliánský den 2455206.4007
Pozice planet
Planeta Délka Šířka Změna Znamení Dům
Slunce - Slunce 19°31' +0°00' +1.019 kozoroh - kozoroh 4
Mesic - Měsíc 19°11' +355°20' - stir - štír 2
Merkur - Merkur 8°10' +3°19' -0.837 kozoroh - kozoroh 4
Venuse - Venuše 19°03' -0°46' +1.258 kozoroh - kozoroh 4
Mars - Mars 16°54' +4°06' -0.277 lev - lev 11
Jupiter - Jupiter 28°13' -0°56' +0.214 vodnar - vodnář 5
Saturn - Saturn 4°38' +2°19' +0.005 vahy - váhy 1
Uran - Uran 23°21' -0°44' +0.032 ryby - ryby 6
Neptun - Neptun 24°53' -0°25' +0.032 vodnar - vodnář 5
Pluto - Pluto 3°42' +5°10' +0.035 kozoroh - kozoroh 4
Uzel - Uzel 21°10' +0°00' -0.052 kozoroh - kozoroh 4
Dům Úhel Znamení
1 28°33' panna panna
2 22°35' váhy vahy
3 22°34' štír stir
4 28°09' střelec strelec
5 3°54' vodnář vodnar
6 4°11' ryby ryby
7 28°33' ryby ryby
8 22°35' skopec skopec
9 22°34' býk byk
10 28°09' blíženci blizenci
11 3°54' lev lev
12 4°11' panna panna
Tabulka aspektů planet
Mesicsextil 60°20', ε=0°20'                      
Merkur                       
Venusekonjunkce 0°28', ε=0°28' sextil 59°52', ε=0°08'                    
Mars  kvadrat 92°17', ε=2°17'                    
Jupiter                       
Saturn    kvadrat 93°32', ε=3°32'                  
Uran  trigon 124°09', ε=4°09'                    
Neptun          konjunkce 3°20', ε=3°20'            
Pluto            kvadrat 89°04', ε=0°56'          
Uzelkonjunkce 1°38', ε=1°38' sextil 61°58', ε=1°58'   konjunkce 2°06', ε=2°06'                
ASZ                       
MC          trigon 119°56', ε=0°04'           kvadrat 90°24', ε=0°24'
  Slunce Mesic Merkur Venuse Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Uzel ASZ
Stav planet
Slunce Slunce 4
Mesic Měsíc 3
Merkur Merkur 1
Venuse Venuše 7
Mars Mars 4
Jupiter Jupiter 3
Saturn Saturn 5
Uran Uran -4
Neptun Neptun 3
Pluto Plutov povýšení5
Uzel Uzel 4
Zvěrokruh
Zvěrokruh

Slunce v kozorohu

ZÁKLADNÍ ORIENTACE: Ctižádost. Stálost. Svědomitost. Organizace.
MOTTO: Užívám.
VĚDOMÝ CÍL: Integrita.
SILNÝ SMYSL PRO: Úctu, vážnost a povinnost.
VLOHY PRO: Využívání. Uchovávání. Vyhraněnost. Vytrvalost. Soustředění. Šplhání (stoupání). Organizování.
POVAHA: Otcovská. Spravedlivá. Opatrná. Šetrná. Ctižádostivá. Spolehlivá, důvěryhodná. Zaujatý sám sebou. Praktická.
POTŘEBA ROZVÍJET: Družnost, přátelskost. Pružnost. Efektivní sebevyjádření.
Kozoroha neuspokojuje žít ze dne na den. Má neustále pocit, že se musí něčím stát. Nutí ho to dosahovat mimořádné výkony, vlastnit nějaký majetek, o který se stará, nebo alespoň převzít nějakou povinnost, kterou musí plnit, ať obchodním životě, v politice, v sociální nebo intelektuální oblasti. Je vytrvalý a stojí oběma nohama na zemi. Neomylně a nezadržitelně stoupá k vrcholu a nenechá se zastavit žádnou překážkou. Je schopen mimořádně tvrdé a usilovné práce. Plně si uvědomuje, že úspěch znamená pro člověka materiální zajištění. Jeho činnost je v souladu s touto zásadou přísně organizována a programována. Zastává názor, že mu život za jeho činorodé nasazení sil něco dluží. Má důvěru ve vlastní síly, je realistický a opatrný. Nechce být odkázán na něčí přízeň. V práci je pořádný a metodický. Kozoroh se dobře hodí na vedoucí řídící funkce. V podřízeném postavení zůstává jen dočasně. Silně je u něho vyhraněná touha po penězích. Obává se, že ve stáří bude někomu na obtíž, na někom závislý. Silná potřeba bezpečí ho činí šetrným, což někdy může hraničit až s lakotou a hrabivostí. U zrozence existuje sklon k melancholii a k samotářství. Občas se chová tak, jako by byl na světě odkázán sám na sebe. V podstatě je velmi citlivý a má velkou potřebu uznání.

Měsíc ve štíru

OSOBNOST: Přitažlivá a rozhodná. Sensitivní. Hrdá, spoléhající se na sebe. Kontrolující se.
SCHOPNOSTI: Sebeobrany. Obnovy sil. Znovu prožívat zkušenosti. Bádat.
CÍTĚNÍ: Intensivní. Vášnivé. Přetrvávající.
INSTINKT, PŘEDSTAVIVOST: Bystré.
Osobní záležitosti si bere příliš vážně k srdci V určitých případech to může vést k dychtivosti po majetku, kterým může být osoba, věc nebo i vztah a extrémní žárlivosti. Jestliže pro svoji činnost nalezne jasný směr a správné pohnutky, není žádná oběť dost velká v jeho snaze dosáhnout vytyčeného cíle. Pro všechny své aktivity má silnou motivaci.

Merkur v kozorohu

MYŠLENÍ: Jasné. Metodické. Hluboké, důkladné, opatrné. Vytrvalé.
METODA VYJADŘOVÁNÍ: Suchá a diplomatická. Konvenční. Opatrná. Kultivovaná.
ADAPTABILITA: Vrtošivá.
VNÍMÁNÍ: Pomalé. Omezené.
POSTRÁDÁ: Optimismus. Flexibilitu. Lehkost doteku spojení.
Myšlení zrozence je charakterizované ctižádostí, důvtipem, praktičností, uspořádaností a je zaměřeno na zajištění materiálních vymožeností a uznávaného postavení. Myšlení a postupy jsou metodické. Osvojuje si většinou tradiční formy vzdělání s cílem dosáhnout dobré finanční a sociálním postavení. Jeho politické a společenské ideje jsou většinou konzervativní. Usiluje o udržení etablovaného pořádku. Respektuje názory, které se v průběhu doby prokázaly použitelné. Má zájem o ideje, které mají praktický užitek. Ke svým cílům přistupuje střízlivě a realisticky. Nedá se oklamat nebo svést falešným idealismem. Vážnost a duševní disciplinovanost mohou mít za následek, že se ze zrozence stane suchopár postrádající veškerý humor.

Venuše v kozorohu

NÁKLONNOST, NÁLADY: Stálé a upřímné. Přetrvávající. Ochranné, plaché. Prozaické. Vyzývavé.
MILUJE: Znamenitost. Zábavu. Rodinný život.
HARMONII HLEDÁ PROSTŘEDNICTVÍM: Rozvíjení samostatnosti. Eliminováním nežádoucích restrikcí.
DISPOZICE: Pozemské. Hledající sám sebe. Melancholické.
Zrozenec nezbytně potřebuje bohatství, aby si zajistil citové bezpečí a vyšší životní standard. Získává ho často sňatkem. Podle jeho názoru se člověk může konec konců zamilovat i do někoho bohatého. Rád se nechává zvát do drahých restaurací a známých zábavních podniků. Na veřejnosti se chová sebevědomě a rezervovaně. Pokládá za nedůstojné veřejně projevovat své city a náklonnost. Nepřístupnost může pramenit i touhy cítit se nadřazeným ostatním. Toto je mu často zazlíváno jako snobismus. Svojí schopností kultivovaného projevu a ovládat se získává hodně sympatií. Obklopuje ho dech osamělosti a něčeho tajuplného, což přitahuje lidi. V umělecké oblasti se může vyznamenat vyhraněným smyslem pro kompozici a strukturu. Má sklon ke klasické hudbě a jiným nadčasovým formám umění.

Mars ve lvu

MÁ PŘÁNÍ A TOUHY: Impulsivní a vášnivé. Horoucí.
STIMULOVÁNY JSOU: Schopnosti vést a řídit. Nadšení. Benevolence.
ENERGII MÁ: Zcela mobilizovatelnou. Výbušnou.
METODA JEDNÁNÍ: Dramatická. Obsažná.
POSTOJE: Autoritativní. Srdečné. Křehké, nebojácné, nezávislé, rytířské. Horkokrevné, upřímné. Loajální.
NEMÁ: Pokoru. Smysl pro detail. Energii a vášeň.
Ať se děje co se děje, musí být vždy vepředu. Konkuruje-li někdo jeho činnostem, dokáže ho hravě vystrnadit z oboru. Ve svých názorech a postojích je pevný a neoblomný. To někdy vyvolává odpor lidí, kteří jsou jiného mínění. Je ovládán silnými vášnivými touhami žádostivostí. Obvykle je žhoucí milovník a může být žárlivý a majetnický. Vyzařuje sílu a mužnost. Cítí se být přitahován k lidem opačného pohlaví, kteří mohou jeho životní odvahu a sílu sdílet.

Jupiter ve vodnáři

MÁ NADŠENÍ PRO: Humanitární záležitosti a reformy. Duševní povolání.
ROZŠIŘUJE SE U NĚHO: Originalita. Intuice. Společenskost. Tlaky idejí. Imaginace. Filosofické zájmy.
MYSL A ROZUM MÁ: Spravedlivé. Humánní. Tolerantní. Teoretické. Otevřené. Nerozhodné.
Neplatí pro něho žádné rozdíly třídní, rasové anbo náboženské. Obhajuje sociální a morální hodnoty, které jsou v každém ohledu universální, nestranické a demokratické. Navazuje duchovní vztahy se ženami a muži všech kruhů a živě si s nimi vyměňuje zkušenosti. Je velmi tolerantní a chápe, že každý člověk nemusí mít stejný životní styl a stejný hodnotový systém. Pokládá toleranci, respekt as spolupráci za nezbytný předpoklad úspěšného společenského řádu. Je často pověřován organizačními úkoly ve službách humanitárních cílů.

Saturn ve váhách

SNAŽÍ SE ROZVÍJET: Rovnováhu. Nestrannost. Soudnost a rozvahu. Manévrovatelnost.
POTŘEBUJE PĚSTOVAT: Harmonii. Diplomatičnost.
CHARAKTER MÁ: Čestný. Netolerantní. Neupřímný. Umíněný, svéhlavý. Argumentativní.
POSTRÁDÁ: Objektivní zkušenosti.
JE MOTIVOVÁN STRACHEM Z: Toho, že se do něčeho vášnivě zaplete.

Uran v rybách

PROBOUZÍ: Slitování. Vágní obavy. Pokoru. Ducha sebeobětování. Smyslná přání. Estetickou vnímavost. Náboženské impulsy.
NIČÍ: Materialismus.
ČINÍ VŮLI: Nekoordinovanou.
OVLIVŇUJE DODATEČNÉ CHARAKTERISTIKY: Nejistota. Nestálost. Společenskost.

Slunce v 4. domě

Má vnitřní pochybnosti, neklid, svět kolem něho běží bez povšimnutí. První polovina života představuje tvrdý boj o vzestup, ke konci života přibývá blahobytu a finančních jistot.

Měsíc v 2. domě

Ztrácí nebo získává prostřednictvím matky, veřejných zakázek, hotovosti. Ve finančních věcech bude střídavě marnotratný a spořivý. Schopnost zrozence přijít k penězům závisí na postavení měsíce ve znameních a aspektech. Pevná a zemní znamení vytvářejí v tomto ohledu příznivé vyhlídky.

Merkur v 4. domě

Má studijní a literární zájmy. Jeho život ovlivňují mladí lidé. Zájem o pozemkové vlastnictví, zemědělství, geologii a ekologické problémy.

Venuše v 4. domě

Zrozenec se umí dobře bavit.

Mars v 11. domě

Zrozenec má silné touhy a velká přání. Angažuje se v sociálních záležitostech. Má množství nahodilých kontaktů. Má mnoho přátel mezi muži. Má energické a podnikavé přátele. Zrozenec má rád energické přátele, kteří jej účinně podporují v jeho práci, obchodních a profesních ambicích. Je mechanicky zručný a může se věnovat zlepšovatelské a vynálezecké činnosti. Intelektuálně a mentálně aktivní jedinci věnují svoji energii do služeb sociálních reforem.

Jupiter v 5. domě

Zrozenec miluje sport a zábavu. Finanční záležitosti budou úspěšné. Zrozenec má dobrý vztah k mladým lidem. Může být dobrým učitelem. Profesně může mít zrozenec spojení s peněžnictvím, výchovou, uměním a zábavními středisky. Je-li Jupiter v Rybách, může dojít k finančnímu zruinování.

Saturn v 1. domě

Zrozenec je pilný, spolehlivý, dokáže se ovládat. Je reservovaný. Je opatrný. Má vážné a důstojné vystupování. Dokáže vytrvale pracovat. Zrozenec se může projevit jako věrný přítel, který dokáže v nouzi vždy pomoci. Má jasné myšlení a výrazný smysl pro spravedlnost. Rozvinutý smysl pro odpovědnost u zrozence omezuje jeho smysl pro humor. Pracuje tvrdě a vytrvale, aby se vlastními silami dostal k moci a k uznání. Pokud mu někdo v tomto úsilí bude bránit, může to mít za následek, vyvolání pocitu marnosti a nepřátelství. Ty se neprojevují formou agresivity, ale spíše intrikami. Musí se naučit projevovat vůči jiným lidem více porozumění a lásky a naučit se s nimi spolupracovat.

Uran v 6. domě

Neptun v 5. domě

Zrozenec vyhledává zábavu a potěšení. Spekulace přinesou zisk v oblastech loďařství, letectví, ropy. Zrozenec má velkou touhu po lásce a uznání, které se snaží nalézt v romantických vztazích a v tvůrčím sebevyjádření. Má nadání hudební, umělecké a především herecké. Má dobrý "čich" na burzovní obchody, při investování a spekulacích se však doporučuje krajní opatrnost.

Slunce konjunkce Venuše

City jsou silné. Zrozenec miluje život. Je veselý a optimistický, oceňuje zábavu a družnost. Tato konstelace propůjčuje krásu a obratnost při sebevyjádření. Má umělecké a hudební nadání. Není-li poškozen druhý a pátý dům, přinese spekulace množství peněz.

Slunce sextil Měsíc

Zrozenec má mnoho schopnost a mnoho příležitostí k navazování přátelských vztahů s opačným pohlavím. Psychicky je vyrovnaný a vnitřní harmonie mezi vůlí s city umožňuje bezkonfliktní sebevyjádření.

Měsíc sextil Venuše

Má typicky ženské ctnosti: laskavost a půvab. Zrozenec má tvůrčí fantazii a umělecké nadání. Může být dobrým kuchařem a v domácnosti zdatným pomocníkem. Inteligentní povědomí zrozenci propůjčuje obratnost ve společenských vztazích a stycích. Zrozenec je obdařen velkou něhou a šarmem, kterým vděčí za svoji velkou oblibu u opačného pohlaví a u lidí všeobecně.

Měsíc kvadrát Mars

Zrozenec má emocionálně nestálou povahu. Je snadno vznětlivý a rychle ztrácí sebeovládání. Sklon brát věci příliš osobně vede k citovým výbuchům. Mnohdy je více nezávislý, než je pro něho prospěšné. V životě chce jít vlastní cestou a odmítá každé vměšování. To může negativně působit na pověst, snahy, úsilí a uznání zrozence v jeho povolání. Vzhledem k tomu, že je prudký a agresivní, nevychází většinou dobře se ženami. Zvláště nebezpečný je pro něho alkohol, protože po jeho požití vůbec nedokáže ovládat své city.

Merkur kvadrát Saturn

Připouští si mnoho starostí. V některých případech může být duševně handicapován. Chybí mu fantazie anebo se příliš stará o nepodstatné detaily. Je ironií osudu, že když má jednou skutečně vlastní myšlenky, musí bojovat o jejich uznání, protože proti němu roste odpor z řad konzervativně zaměřených osob. Jeho výchova je poznamenaná silnou disciplínou. To ve svých důsledcích způsobuje, že je konformní s konvenčními myšlenkovými proudy. Jeho tvůrčí duševní schopnosti se tím otupují. Charakteristickými znaky je ctižádostivost, přísné respektování práva a pořádku za každou cenu a smysl pro disciplínu. Ve vyšším věku vystupuje a brání se změnám a snaží se udržet a zachovat existující řád a pořádek. Žije v neustálých obavách před nějakým nebezpečím nebo neúspěchem. Snadno podléhá žárlivosti. Jestliže zastává vlivné postavení, dokáže někdy malicherně posuzovat myšlenky a nápady jiných lidí a snižovat je. Písemná sdělení a smlouvy budou zrozenci s největší pravděpodobností přinášet nesnáze a starosti.

Měsíc trigon Uran

panna na hrotu 1. domu

Důvtip a bystrost se projevují v praktických věcech. Při rozvíjení a realizaci myšlenek, nápadů a záměrů postupuje systematicky a plánovitě. Každou jednotlivost registruje a přesně analyzuje. V tom spočívá úspěch zrozence. Jeho cílem je dokonalost. Co dělá, je bez chyby. Kvalita má přednost před kvantitou.

váhy na hrotu 2. domu

Zrozenec se nechává svým partnerem často zaplést do rizikových situací.

štír na hrotu 3. domu

Zrozenec má energické, vynalézavé a tvůrčí myšlení. Jeho mluva a způsob komunikace se vyznačují stručností a otevřeností. Jeho krásně formulované myšlenky jsou hudbou pro uši člověka.

střelec na hrotu 4. domu

Pro zrozence je důležitý prostorný a pohodlný dům, aby každá věc měla přiděleno určité místo. Návštěvníky přijímá s velkorysostí sobě vlastní, ale ještě štědřejší je vůči rodinným příslušníkům, kteří spolu navzájem dobře vycházejí.

ryby na hrotu 7. domu

Zrozenec svému partnerovi odkrývá nové oblasti zájmu. V partnerském vztahu je kladen důraz na takové hodnoty, jako lidské porozumění a bohatší citový svět. Zrozenec přitahuje lidi, kteří nejsou tak systematičtí jako on sám.

skopec na hrotu 8. domu

V souvislosti s dědictvím může dojít k rozsáhlým právním sporům. Také ohledně společných financí se mohou objevit neshody. Zrozenec se nejlépe regeneruje prostřednictvím rozhodného jednání.

býk na hrotu 9. domu

Zrozencova filosofie se opírá o vše krásné a praktické. Jeho náboženské a sociální představy odpovídají realitě a není ochoten je měnit. Trvá na tom, aby se s finančními prostředky spravedlivě nakládalo.

blíženci na hrotu 10. domu

vodnář na hrotu 5. domu

Rád pobývá s přáteli a účastní se skupinových aktivit.

ryby na hrotu 6. domu

lev na hrotu 11. domu

Zrozenec potřebuje přísun síly a bezpečí zvenčí. Proto obvykle uzavírá přátelství s vlivnými, geniálními a tvořivými lidmi, přičemž jeho vlastní tvůrčí sebevyjádření často souvisí s těmito přáteli.

panna na hrotu 12. domu

Zrozenec škodí sám sobě, protože má sklon dělat si příliš starostí a bezvýznamné věci bere příliš vážně. Na druhé straně jeho silná stránka spočívá v tom, že věnuje patřičnou pozornost druhořadým detailům, kterých si ostatní nepovšimnou. Veškeré podnikání je v podstatných bodech dobře plánováno a organizováno.

zdraví

V dětství není jeho zdraví nejlepší. Jestliže však tyto dětské neduhy zdárně překoná, má vyhlídku dožít se vysokého věku. Zdraví zrozence bude doprovázené nervovými potížemi, zvláštními nehodami a nevyléčitelnými potížemi. Může mít zájem o zvláštní metody léčení, např. homeopatickou medicínu. Zvýšený sklon k nervozitě a popudlivosti, který může vést k onemocnění. Tato konstelace (Slunce sextil Měsíc) posiluje zdraví a vitalitu. Někdy může být tento aspekt (Měsíc kvadrát Mars) příznakem špatného zdraví, které se projevuje žaludečními a vředovými chorobami. Pokud má zrozenec ve zvyku svoji zlost vždy "spolknout" a uložit ji hluboko v sobě. může se dočkat psychosomatických onemocnění. Tyto příznaky se projeví, jestliže důležité tranzity nebo progrese aktivují tento kvadrát. Zrozenci hrozí nehody a horečnatá onemocnění, která mohou změnit celý jeho život, pokud nebude dosti opatrný. Existuje nebezpečí hypochondrie, když se pokouší uniknout ze své profesní odpovědnosti. Zdraví zrozence úzce souvisí se stavem jeho mysli a s jeho náladou.

nadání

Je schopen vytrvalého soustředění a má dobrý organizační talent. Má schopnost při řešení problémů postupovat důsledně krok za krokem. Argumentace je se vší důkladností vždy promyšlena, i když není bezpodmínečně originální. Má předpoklady pro vykonávání řídících funkcí. Má energii, silnou vůli, tvůrčí nadání. Má tvůrčí nadání. Tyto schopnosti nacházejí svůj projev většinou v dramatickéumělecké formě (herectví). Má pozitivního ducha podnikavosti a přirozený talent vedoucího řídícího pracovníka, zejména poroto, že jeho sebevědomí budí u ostatních lidí důvěru. Zrozenec má živou představivost, která může vyústit v mimořádný umělecký talent. Bohatství nápadů mu přináší slávu a uznání.

manželství

Uzavře-li sňatek v mladším věku, dá přednost staršímu a zralejšímu partnerovi. Uzavře-li sňatek v pozdějším věku, zvolí si mladšího partnera, kterému pak jako protislužbu za náklonnost poskytne oporu a bezpečí. Ačkoli to nechce otevřeně přiznat, je vůči svému partnerovi loajální, protože má vrozený cit pro fair play a osobní zodpovědnost. Manželství bude dobré, zrozenec pak bude všeobecně oblíbený a požívat veřejné úcty a uznání. Tento aspekt je příznivý pro všechny záležitosti, které mají něco společného s manželským životem a se životem v rodině a doma. Pokud se v horoskopu neobjeví, jiné, nepříznivé vlivy, bude manželství zrozence šťastné a úspěšné.

okolnosti na sklonku života

Okolnosti na konci života budou šťastné. Okolnosti na konci život budou charakterizovány četnými kontakty. Okolnosti na konci života budou klidné. Má dobrou vyhlídku, že na konci života bude obklopen krásou a pohodlím.

rodiče

Vliv rodičů je silný. Vliv rodičů je povrchní. Vztahy k rodičům jsou harmonické. Rodiče zanechají zrozenci velký majetek. Časté jsou problémy doma a v rodině, včetně názorových různic s rodiči.

rodina a domov

Zrozenec je pyšný na domov. Intenzívně touží po rodině a zajištěném domově. Zrozenec je hrdý na své předky. Zrozenec je pevně spojen s rodinou a přírodou. Touží mít vlastní dům a pozemky. Má silná potřebu finančního bezpečí, které materiálně zajišťuje rodinu a domov. Prostředí rodiny a domovaje charakterizováno častou změnou pobytu a bydliště. Duševní a vzdělávací aktivity rozvíjí doma. Doma dochází k častým změnám, často mění bydliště, může žít v přívěsu nebo vede kočovný život. Prostředí rodiny a domova je harmonické, má rád domov a hezké prostředí. Zrozenec má citové spojení s rodinou a domovem. Vztahy k členům rodiny jsou harmonické. Bude svým dětem dobrým rodičem, pokud v horoskopu nepůsobí opačné faktory. S rodinou partnera a s vlastní rodinou ho spojují pevná pouta lásky a přátelství. Své rodině a především sourozencům je velmi zavázán.

děti

Hodně dětí a velká rodina mu přinesou štěstí. Vlastní děti jsou obvykle šťastné a naleznou úctu a uznání. Ve škole se jim bude dařit a pravděpodobně dosáhnout vysoké vzdělání. Děti zrozence jsou velmi sensitivní a intuitivní. Také se může stát, že zrozenec bude děti zanedbávat, nebo děti adoptovat nebo bude mít děti nemanželské. Při této konstelaci (Neptun v pátém domě) existují také neuspořádané a narušené rodinné poměry. Dobře si rozumí s dětmi. Jeho děti jsou kombinací originality a duševní disciplíny, jejich tělesná konstituce není však tak silná, jako jejich vůle.

láska a sex

Milostné záležitosti jsou dobře regulované. Zrozenec bude mít štěstí v lásce, možnost spojení se zámožným partnerem, který má dobré společenské postavení. Milostné záležitosti jsou více méně platonické. Milostné vztahy a sexuální život jsou často spojeny se zvláštními okolnostmi. Zrozenec má rád vzrušující a zvláštní milostné partnery.

práce

Zrozenec používá neobvyklé a pokrokové metody v práci. Dík své pracovní činnosti navazuje s lidmi nová přátelství. Může být činný v odborovém hnutí. Zrozenec je neschopen akceptovat rutinní práci. To s sebou může přinášet častou změnu pracovního místa a labilní poměry v zaměstnání. Pracovní poměr pak může být náhle ukončen. Volí povolání, v němž může používat hlavu a ruce k tomu, aby přeměňoval originální myšlenky v činy. Často má více než jedno povolání a rád pracuje s lidmi. Miluje nevšední zaměstnání. Práce a služby poskytované zrozencem lidem v jeho okolí od něho vyžadují nesobeckou obětavost. Má porozumění pro své spolupracovníky a zaměstnance, ale někdy si na sebe bere více práce, než může zvládnout. Tím vytváří chaos a problémy.

příbuzní a sousedé

Udržuje čilý kontakt s přáteli, sousedy a skupinami.

peníze

Zdá se, že má schopnost něco vlastnit, nějak přitahovat peníze. Tak si může dopřát krásné a příjemné věci života, avšak nemá v tomto směru žádné pevné zásady, protože kolísá mezi skromností a marnotratností.


Můžete pokračovat výpočtem dalšího horoskopu vyplněním následujícího formuláře.

Datum narození:   Čas narození: GMT
Pohlaví: Žena Muž   Místo narození
Zeměpisná šířka: ° '   Zeměpisná délka: ° '
Řadit do témat:   Verze pro tisk:
Systém domů

Žádná data z tohoto formuláře nejsou uchovávána. Zadaná data slouží pouze pro výpočet následující bezprostředně po odeslání tohoto formuláře.

Díky, hm.