Podle knih:

pro Vás naprogramoval © Lukáš Kunc a výklad sestavil © Antonín Kunc.

Velevážení skalní příznivci Netscapu. V Netscapu 4.7 tyto stránky fungují, nicméně jsem považoval za ztrátu času snažit se, aby byly stránky v tomto archaickém prohlížeči naformátovány správně, tj. stejně jako v Netscapu 6.x nebo IE 4.x a vyšším. Nebyla by to jenom ztráta času, bylo by to i na úkor pokroku, protože tento "prohlížeč" CSS opravdu nezvládá. Nebudeme se přece z nějaké podivné sentimentality vracet do minulosti, že ? Konec služebního hlášení.