Základní konstelace odpovídající horoskopu nativnímu má svůj prvotní a nejsilnější vliv, kterým se řídí povaha a celý život zrozence. Horoskop tranzitivní (tranzitní) udává pro určitou dobu v životě zrozence doplňkové vlivy planet, které rovněž ovlivňují zrozencův život.

Co jsou to ty doplňkové vlivy planet ? Planety se pochopitelně nezastavily po Vašem narození, ale pohybují se dále na své pouti. Přitom zaujímají na obloze rozličné konstelace vůči konstelaci planet v době Vašeho narození. Tranzitem se nazývá přechod planety přes místo svého původního postavení, nebo přes místo postavení planety jiné. Například se může stát, že Jupiter se postaví do opozice vůči Jupiteru ve Vašem nativním horoskopu, tj. bude stát v opačném znamení, než stál v době Vašeho narození. Podobně se uvažují aspekty všech "současných" planet vůči všem planetám v nativním horoskopu. Přitom platí, že čím je planeta blíže ke Slunci, tím jsou tranzituje rychleji, přičemž Měsíc tranzituje nejrychleji:

Jak se počítá tranzitivní horoskop ? Nejprve se spočítá horoskop nativní. Poté si určíte, pro jaké období budete chtít tranzitivní horoskop spočítat. Postupně procházíte postavení planet v jednotlivých dnech období o něž se zajímáte a kontrolujete aspekty planet s planetami v nativním horoskopu. Tuto část za vás udělá počítač sám. Výsledkem jeho práce bude kalendář s vyznačenými počátky a konci aspektů. Výklad ještě není hotov, takže zůstává na Vás. V období, kdy nastává určitý aspekt se patrně přihodí něco, co určíte právě z typu aspektu a domu v nativním horoskopu, kde k němu došlo, dále pak z povahy planet, které aspekt zaujímají. Můžete se řídit následujícím přehledem:

aspekty domy planety

Při výkladu je ještě třeba přihlédnout k tomu, jak je ta planeta, která v nativním horoskopu tvoří aspekt silná, nebo slabá (v nativním horoskopu je v tabulce "Stav" uvedena síla číselně - záporné číslo udává nepříznivý vliv, kladné příznivý). Pokud je poškozená, špatný aspekt může její negativní působení ještě zhoršit a naopak. Je to trochu alchymie, ale od toho je to přece astrologie, ne ? :-))

Například, vezměme si následující tranzit, platný od 18.3. do 25.3:

MarskvadratJupiterryby11

Tento aspekt přeložíme do češtiny jako Mars kvadrát Jupiter, přičemž Jupiter je v nativním horoskopu ve znamení ryb v 11. domě. Jedenáctý dům se týká přátel, úspěchů, dětí. Mars je symbolem agrese, katastrofy, kvadrát je nepříznivý aspekt. Pokud se podíváme do nativního horoskopu na výklad postavení Jupitera v 11 domě, zjistíme, že se jedná o přátele. Pravděpodobně tedy vinou zrozence dojde k rozepřím s přítelem. Rozepře začne kolem 18.3.

Tak hurá do toho. Pro výpočet tranzitivního horoskopu, zvolte v menu nalevo možnost "Výpočet".