Horoskopy on-line
 
Tranzitivní horoskop
 
 
 
Toto je provizorní provoz starého ASTROMATu. Brzy ho nahradí nový !
 
 
sobota
2:25 13.7.2024
 
 
Daňový poradce
Ubytování Šumava
Pronájem chaty na Šumavě
 
 

Základní konstelace odpovídající horoskopu nativnímu má svůj prvotní a nejsilnější vliv, kterým se řídí povaha a celý život zrozence. Horoskop tranzitivní (tranzitní) udává pro určitou dobu v životě zrozence doplňkové vlivy planet, které rovněž ovlivňují zrozencův život.

Co jsou to ty doplňkové vlivy planet ? Planety se pochopitelně nezastavily po Vašem narození, ale pohybují se dále na své pouti. Přitom zaujímají na obloze rozličné konstelace vůči konstelaci planet v době Vašeho narození. Tranzitem se nazývá přechod planety přes místo svého původního postavení, nebo přes místo postavení planety jiné. Například se může stát, že Jupiter se postaví do opozice vůči Jupiteru ve Vašem nativním horoskopu, tj. bude stát v opačném znamení, než stál v době Vašeho narození. Podobně se uvažují aspekty všech "současných" planet vůči všem planetám v nativním horoskopu. Přitom platí, že čím je planeta blíže ke Slunci, tím jsou tranzituje rychleji, přičemž Měsíc tranzituje nejrychleji:

 • Měsíc tranzituje za 29 dní celým horoskopem. Jeho vliv je slabý a vztahuje se k běžné denní události.
 • Merkur a Venuše se ocitnou každoročně na všech místech horoskopu, tj. zaujmou pozice vůči všem planetám nativního horoskopu, někdy i dvakrát a třikrát. Zdůrazňují významnější dny v roce.
 • Slunce také během roku projde všemi znameními zvěrokruhu a vyvolává události vztahující se k tomu kterému domu v nativním horoskopu.
 • Pro Mars platí to samé co pro Slunce, ovšem perioda oběhu jsou 2 roky.
 • Jupiter proběhne horoskopem za 12 let, Saturn za 29. Obě planety vyvolávají veliké změny podle svých aspektů, dobrých i špatných, podle domů v nativním horoskopu, kde k nim dochází.
 • Pohyb Urana a Neptuna je ještě pomalejší.

Jak se počítá tranzitivní horoskop ? Nejprve se spočítá horoskop nativní. Poté si určíte, pro jaké období budete chtít tranzitivní horoskop spočítat. Postupně procházíte postavení planet v jednotlivých dnech období o něž se zajímáte a kontrolujete aspekty planet s planetami v nativním horoskopu. Tuto část za vás udělá počítač sám. Výsledkem jeho práce bude kalendář s vyznačenými počátky a konci aspektů. Výklad ještě není hotov, takže zůstává na Vás. V období, kdy nastává určitý aspekt se patrně přihodí něco, co určíte právě z typu aspektu a domu v nativním horoskopu, kde k němu došlo, dále pak z povahy planet, které aspekt zaujímají. Můžete se řídit následujícím přehledem:

aspekty
 • Konjunkce (konjunkce), trigon (trigon) a sextil (sextil) jsou příznivé aspekty, můžete očekávat něco dobrého.
 • Opozice (oposice) a kvadrát (kvadrat) jsou nepříznivé aspekty, můžete očekávat něco zlého.
domy
 • 1. dům charakterizuje všechno, co je nám vlastní, vrozené, povahu, sklony, schopnosti. Pokud bude nějaká planeta v aspektu s planetou v 1. domě, patrně to bude nějakým způsobem aktivovat naše schopnosti, sklony atd. ať už špatným, nebo dobrým způsobem, naše vlastnosti se projeví. Reprezentuje začátek věcí.
 • 2. dům souvisí s majetkem, financemi, výdělečnou činností.
 • 3. dům souvisí s příbuznými, sourozenci, kratšími cestami, nejbližším okolím. Dále pak školní vědomosti, řemeslo, dopisy a dokumenty.
 • 4. dům (IC) souvisí s rodištěm, rodinou, vlastí, zděděnými sklony, nemocemi po rodičích. Dále pak domácnost, bytové poměry, realitní záležitosti, reprezentuje konec věcí, stáří, pád.
 • 5. dům zábavy (divadlo, kultura), předmanželské lásky (to je ještě pořád zábava :-), hry, sport, spekulace, dobrodružství, děti (plodnost, těhotenství), jejich počet a osud. Celkově pak štěstí.
 • 6. dům zdraví, choroby, konstrukce těla, pracovní, nebo služební poměry, podřízení, sourozenci rodičů: strýc, teta. Domácí práce, menší zvířata, tchán.
 • 7. dům (descendent) manželství, milostné záležitosti, povaha partnera a jeho poměry. Společníci, podílníci, veřejné konexe a s nimi související spory. Dědeček. Reprezentuje vyrovnání věcí, konec života.
 • 8. dům smrt, její příčina a okolnosti, pohřebm odkazy, dědictví, výhody z manželství: věno, poměry muže, rodinná tajemství, alimenty, poručnictví.
 • 9. dům vyšší duchovní a mravní dispozice, vysoké školy, cizina, daleké cesty, zvláštní uplatnění ve veřejnosti, příbuzenstvo vzniklé manželstvím - švagr, švagrová.
 • 10. dům (MC) postavení služební, povolání, jméno, činy, skutky, pocty. Matka. Reprezentuje vrchol věcí, nejvyšší vzestup, léto života.
 • 11. dům přátelství, druh přátel, protekce, úspěchy, společenské postavení. Děti, celkové štěstí.
 • 12. dům nepřátelé, neštěstí, nehody, tresty, ztráty cti, starosti, opuštěnost, samota (nemocnice), studijní koleje, zajetí, pronásledování. Tchyně (no, když to říkají hvězdy, asi to bude pravda :-))) Záchrana, pomoc, sociální instituce, tajní přátele, dobrodinci.
planety
 • Slunce působí jako aktivátor, tj. aktivuje to, s čím souvisí dům, případně znamení. Dále pak u ženy reprezentuje manžela. Choroby: srdce, křeče, mdloby, horečky.
 • Měsíc představuje zápor, negaci života, v horoskopu ovlivňuje nejvíce ženy, v mužském horoskopu představuje manželku, sestru, matku. Představuje záležitosti, ve kterých budeme závislí na druhých, cestování, míru naší harmonie, city, fantazii. Tajemství, uzavřenost. Choroby: mozek, břicho, střeva, měchýř, žlázy, prsa, genitalie, oči.
 • Merkur reprezentuje inteligenci, vědomosti, obratnost, logiku, výdělek, finance, obchod. Choroby: bolesti hlavy, nervové poruchy, kašel, slabá paměť.
 • Venuše reprezentuje ženský prvek - lásku, oblíbenost, krásu, umění, manželské poměry, hry, blahobyt člověka. Choroby: špatná pleť, vyrážky, impotence, kýla, cukrovka, nemoci krve.
 • Mars představuje mužský prvek - agresi, nepřátelství, katastrofu, požár, divokost, vůli, mstu, ego, sport.
 • Jupiter je symbolem štěstí, úspěchu (nebo samozřejmě opaku, pokud je poškozený), dobra, citu, spravedlnosti, z chyb pak pýchy, marnivosti, velikášství, požitkářství. Choroby: plíce, játra, krvácení, cévy, stehna.
 • Saturn je jakýmsi opakem Jupitera, symbolem neštěstí, zmaru, klamu, bludu, pokušení, zaslepenosti, podle domů udává, čeho se nám bude nejvíc nedostávat, co nás bude tížit. Choroby: revma, žloutenka, nakažlivé nemoci, zuby, kostra.
 • Urana a Neptuna raději vynechte. Astrologové je nemají dostatečně oklasifikované.

Při výkladu je ještě třeba přihlédnout k tomu, jak je ta planeta, která v nativním horoskopu tvoří aspekt silná, nebo slabá (v nativním horoskopu je v tabulce "Stav" uvedena síla číselně - záporné číslo udává nepříznivý vliv, kladné příznivý). Pokud je poškozená, špatný aspekt může její negativní působení ještě zhoršit a naopak. Je to trochu alchymie, ale od toho je to přece astrologie, ne ? :-))

Například, vezměme si následující tranzit, platný od 18.3. do 25.3:

MarskvadratJupiterryby11

Tento aspekt přeložíme do češtiny jako Mars kvadrát Jupiter, přičemž Jupiter je v nativním horoskopu ve znamení ryb v 11. domě. Jedenáctý dům se týká přátel, úspěchů, dětí. Mars je symbolem agrese, katastrofy, kvadrát je nepříznivý aspekt. Pokud se podíváme do nativního horoskopu na výklad postavení Jupitera v 11 domě, zjistíme, že se jedná o přátele. Pravděpodobně tedy vinou zrozence dojde k rozepřím s přítelem. Rozepře začne kolem 18.3.

Tak hurá do toho. Pro výpočet tranzitivního horoskopu, zvolte v menu nalevo možnost "Výpočet".